W historii zbawienia bywały różne momenty.

Ludzie przez wieki borykali się z wyzwaniami i trudnymi sytuacjami.

Dziś na nowo zadaję sobie pytanie – w kim i czym pokładam moją nadzieję i ufność.

Gdy wszystko wydaje się wymykać z moich rąk – staję wobec najważniejszych pytań.

Wszystko się zatrzymuje. Perspektywa myślenia się zmienia.

Lecz historia również pokazuje, że Ci, którzy opierają się na Bogu, nie pozostają sami i On walczy z nimi, i za nich.

Jezu, prowadź mnie w najtrudniejszych momentach mojego życia. Ucz mnie uniżenia i pokory, bym umiał przyjąć Twoją wszechmoc!

por. Dn 3, 25. 34-43