Mam wybór. Każdego dnia – mogę wybierać.

Bóg każdego dnia sprawia, że wschodzi dla mnie słońce. Ono przynosi światło. Daje również ciepło. Symbolizuje przychodzącego i obecnego pośród nas Jezusa.

Mogę Go przyjąć albo odrzucić. Mogę żyć w świetle lub w ciemności.

Co wybieram każdego dnia?

por. J 3, 14-21