Jezus widzi co przeżywam. On odczuwa razem ze mną. Wie więcej niż wszyscy dookoła. To On wyciąga do mnie rękę w mojej słabości. Dotyka moich ran.

Jezus jest Bogiem bliskim. On pragnie być ze mną w bliskiej relacji. Pragnie być ze mną w tym wszystkim co dziś przeżywam.

Czy pozwolę się Mu dotknąć? Czy odsłonię przed Nim moje rany? Czy przyjmę Jego miłość?

por. Mk 1, 40-45