Tak często żyję w jakimś “zamroczeniu” i nie dostrzegam Twojej obecności. Jak bardzo potrzebuję tego ocknięcia, by otworzyć się na łaskę Twojej chwały!

Zabierz mnie Jezu wysoko na górę, osobno. Pomóż mi się zatrzymać w tym pędzie. Daj mi odkryć piękno Twojej obecności.

I zaczerpnąć, i nabrać sił, i wzmocnić nadzieję… by już inaczej funkcjonować w codzienności.

Bo przecież nie zawsze mamy wpływ co się dzieje dookoła nas, ale możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w nas.

Jezu, bądź moim Źródłem!

por. Łk 9, 28b-36