Paraliż ciała i serca. Tak wiele osób dookoła go doświadcza. Tak wielu z nas.

I co z tym robię? Gdzie szukam pomocy?

Czy jest blisko mnie ktoś, kto mnie poniesie do Jezusa?

Czy ja kogoś do Niego niosę?

por. Mk 2, 1-12