Umiłowanie Mądrości. Umiłowanie Boga.

On jest Tym, który wychodzi, nas poszukuje, pragnie dać każdemu z nas całą pełnię!

Nigdy nie ma końca. W Nim jest Życie. Jego obliczem jest Mądrość. Prawda, która jest odwieczna.

Czy ja odpowiadam na zaproszenie do tej wyjątkowej relacji, która niesie pełnię obdarowania.

Mądrość… czy ją przyjmuję, czy opieram się na sobie?

por. Mdr 6, 12-16