Moje wyobrażenie wielkości… może być tak bardzo różne.

Tyle wydarzeń z mojego życia kształtuje we mnie hierarchię moich wartości.

A Jezus ukazuje mi dzisiaj prawdę. Ukazuje, kto może mieć udział w królestwie Boga.

Czy jestem zdolny ją przyjąć? Czy chcę pozwolić, by prawda kształtowała moje myślenie i wybory życiowe?

Czy chcę za nią podążać i pozwolić się jej prowadzić?

Jezu, pociągnij mnie ku Sobie.

por. Mt 5, 17-19