Każda godzina jest wypełniona Bożą obecnością!

Każda minuta jest Bożym darem, jest Jego tchnieniem życia.

Cokolwiek dzieje się na przestrzeni dziejów, nie wymyka się Bożej opatrzności i Jego troski o zbawienie każdego człowieka.

Nie muszę rozumieć. Nie muszę wszystkiego wiedzieć.

Każda chwila jest mi ofiarowana jako dar i tylko ode mnie zależy jak ją przeżyję.

Nie mam wpływu na to, co będzie jutro, ale mam wpływ na to, jak przeżyję chwilę obecną.

por. J 4, 5-42