Dziecko w pierwszych miesiącach swojego życia poznaje świat m.in. słuchając. Nie potrafi jeszcze wypowiadać słów i swoich myśli, więc ma czas słuchania.

Bóg bardzo wyraźnie wskazuje nam, że właśnie poprzez słuchanie poznajemy. A dzięki poznawaniu rozwijamy się i odkrywamy prawdę.

Tak bardzo jednak potrzeba słuchać Tego, który JEST prawdą!

Umiejętność słuchania jest rezygnacją z siebie, ze swoich pomysłów, ze swego pierwszeństwa. Słuchanie uczy pokory.

Jezu, ucz mnie umiejętności słuchania.

por. Mk 12, 28b-34