Jakie ja mam prawo osądzić człowieka? Jakie mam prawo nie dać mu dostępu do Dobrej Nowiny?

Jak może mnie gorszyć czyjeś poszukiwanie prawdy, miłości?

Czyż nie byłoby piękniej gdybyśmy pomagali sobie nawzajem ją odszukać?

Jezu, pomóż mi proszę dostrzegać w drugim człowieku dobro, nawet to najbardziej ukryte.

por. Łk 15, 1-10