Spotkanie osób jest wypełnione Bożą obecnością. Czy potrafię to dostrzegać każdego dnia, w każdej sytuacji spotkania z drugim człowiekiem?

Tajemnica odkrywania Bożej Miłości dokonuje się w relacji. Tak jak Trójca Święta jest relacją Osób i ja potrzebuję drugiego człowieka obok siebie, by być bliżej Boga, by Go poznawać, by doświadczać jego mocy.

To Bóg jest Miłością. A miłość realizuje się w kontakcie z drugim człowiekiem.

por. Mt 18, 15-20