Moje wybory. Wcale rozeznawanie najlepszych dróg nie jest łatwą sprawą. A Jezus obiecuje mi, że podążając za Nim, niczego mi nie zabraknie.

On daje nam ważne relacje międzyludzkie. On wie, że nasza miłość wzrasta właśnie w relacjach – na Jego wzór i podobieństwo – Boga w Trójcy jedynego.

Jednak pragnie również, byśmy pamiętali, od Kogo i do Kogo zmierzamy. On wie, która droga jest najlepsza.

Jezu, ucz mnie wybierać Ciebie.

por. Mt 19,27-29