Prawda o Ojcu, który pragnie naszego szczęścia!

Bóg powierzył nasze życie ziemskie, trosce rodziców, jednak Sam nieustannie przypomina nam o Swojej Miłości.

Rodzice są w stanie zapewnić nam swoje towarzyszenie i opiekę przez 20, 30… lat naszego życia.

Bóg wiedział o nas od zawsze. To z Jego pragnienia żyjemy na tym świecie. To On na nas czeka w wieczności.

I w każdym dniu naszego istnienia przypomina nam, że nas kocha, że pragnie naszego szczęścia.

Jezu, dziękuję Ci, że mi o tym przypominasz! Że wskazujesz drogę powrotu do Jego miłości. I uczysz mnie z Nim rozmawiać i Go odkrywać. Ucz mnie dalej proszę, mocą Swojego Ducha!

por. J 16, 23b-28