Jezus jest pośród nas nawet gdy Go nie widzimy i nie szukamy. On JEST!

Jest Bogiem żyjącym. Jest Bogiem z nami. Jest Tym, który nieustannie wychodzi, który nas uprzedza Swoją łaską.

Nie zniechęca się moim i twoim zamkniętym sercem. Nie rezygnuje ze mnie nawet wtedy, gdy ja rezygnuję z Niego.

On zawsze czeka! On jest wierny! Jego miłosierdzie jest niezgłębione!

Jezu, dziękuję Ci, że zawsze mogę do Ciebie powrócić.

por. J 20, 19-31