Nie jest łatwo przyznać się do swojej słabości, do swojego grzechu.

Świat wciąż pokazuje nam wzorce idealnych ludzi, którzy nie mają problemów.

Lecz prawda o człowieku jest inna. Prawda jest taka, że jesteśmy słabi, że popełniamy błędy, że ranimy innych…

A te dzisiejsze słowa psalmu są tak wielką nadzieją! Ty zawsze na mnie czekasz! Ty znasz prawdę o mnie! Ty wiesz, że jestem słaby – i Tobie to nie przeszkadza.

Dodaj mi odwagi, bym zawsze wracał do Ciebie! Dodaj mi odwagi, bym umiał stawać w prawdzie i przyznawać się do swoich błędów, grzechów, słabości.

Bo jedynie Prawda daje WOLNOŚĆ !!!

Ty Jesteś Prawdą!

por. Ps 32