Czas adwentu. Na kogo ja czekam?

Czy jest we mnie tęsknota za poznawaniem Ciebie?

Czy pragnę iść za Tobą drogą, którą pragniesz mi wskazać?

Ty szedłeś drogą ubóstwa, uniżenia, bycia dla innych.

Czy ja chcę nią podążać za Tobą?

Jezu, otwórz moje oczy na piękno tej drogi z Tobą.

por. Ps 25