Jałmużna rodzi zaufanie i zawierzenie.

Pomaga obdarowanemu ale jeszcze bardziej kształtuje obdarowującego.

Odciąga moje spojrzenie od czubka mojego nosa, a pomaga dostrzegać dookoła… drugiego człowieka i Boga…

Poszerza mój sposób patrzenia i życia… i przynosi wolność!

por. Tb 12, 1b. 5-15. 20