Przez setki, tysiące lat czekali… Mówili o Nim, snuli wyobrażenia, mieli nadzieję.

My dziś żyjemy faktami. Już widzimy, już doświadczamy – łaski Bożego zbawienia w Jezusie. Życie objawiło się nam.

Dlaczego zatem brak nam nadziei? Dlaczego zatem żyjemy jakby w ciemności?

Czy te setki, tysiące lat oczekiwań miały jakiś sens?

Na co ja dzisiaj czekam?

por. Łk 10, 17-24