Każde życie jest w sercu Boga. Jest Jego zamysłem, Jego pragnieniem, Jego miłością.

Każde istnienie ludzkie jest zaplanowane i oczekiwane. Przez Stwórcę. Niestety nie zawsze przez człowieka.

Boże Ojcze, dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję za moich rodziców, którzy je przyjęli i pozwolili wzrastać.

Naucz mnie cieszyć się życiem. Naucz mnie szanować je – moje i innych.

Odkrywaj mi piękno tego daru. Zupełnie nie zasłużonego.

Dziękuję Ci, że żyję!

por. Ps 87