Bóg – Stwórca. Bóg – Miłość. Bóg – pełnia.

Jakiego Boga znam? Jakiego mi pokazali moi bliscy?

A On pragnie mi dać wszystko. Każdego poranka. Każdej chwili.

On JEST i czeka. Czeka, bym zaczerpnął. Bym przyjął.

Czy chcę dziś przyjąć to, co masz dla mnie?

por. Ps 90