Św. Józef – świadek wiary! Przechodząc przez swoje ciemności i zwątpienia stał się światłością ukazującą Jezusa.

I do tego zaprasza każdego z nas Bóg. Pragnie, byśmy odkrywając i doświadczając Jego miłości – nieśli ją dalej. Promieniowali nią dla innych.

I nawet jeśli dziś przeżywam dzisiaj ciemność Bóg stawia na mojej drodze Swoich świadków. Pragnie posługiwać się człowiekiem, by docierać ze Swoją miłością do mojego serca.

Potrzebują jedynie rozejrzeć się dookoła – kto promienieje życiodajnym światłem – i za nim podążać.

Naucz mnie Panie rozpoznawać Twoich świadków, a także bym mógł być takim dla innych.

por. Dz 13, 44-52