Jak potężna jest moc Bożego Słowa. Nic nie może Go unicestwić, skrępować.

Ono zawsze daje życie. Ono zawsze jest stwórcze. Ono zawsze jest Źródłem.

Czy czerpię z tej mocy i pomocy. Czy pozwalam, by Ono mnie kształtowało, stwarzało.

Boże, daj mi otwarte serce na Twój głos, na Twoje serce. Naucz mnie przyjmować Ciebie. Spraw, bym był wolny, jak Ty jesteś!

por. 2 Tm 2, 8-15