Poznaj i wprowadzaj w życie: Evangelii Gaudium nr 226

Konfliktu nie można ignorować lub ukrywać. Powinien być przyjęty.

Ale jeśli pozostajemy w jego sidłach, tracimy perspektywę, zacieśniają się horyzonty, a rzeczywistość staje się fragmentaryczna.

Gdy zatrzymujemy się na konflikcie, tracimy poczucie głębokiej jedności rzeczywistości.

[pełna treść adhortacji]