Poznaj i wprowadzaj w życie: Evangelii Gaudium nr 22

Słowo zawiera w sobie potencjał, którego nie możemy przewidzieć.

Ewangelia mówi o nasieniu, które posiane, samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi (por. Mk 4, 26-29). Kościół musi przyjąć te nieuchwytną wolność Słowa skutecznego na swój sposób, w bardzo różnych formach wykraczających poza nasze przewidywania i łamiących nasze schematy.

[pełna treść adhortacji]