Tylko Bóg ma moc wybielić moje grzechy! Tylko On ma moc przywrócić mnie do Życia. Tylko On ma moc wyrwać mnie z najgłębszej ciemności grzechu.

On umarł już za moje grzechy. I On zwyciężył zło na krzyżu. Przywrócił mi dar Życia!

Tylko czy ja przyjmę ten dar? Czy ja zwrócę się do Niego? Czy będę się starał swoimi pomysłami i siłami coś zmieniać.

Czy przyjmę prawdę, ze Bóg mnie stworzył z miłości i do miłości? Że pragnie mi ofiarować wszystko? Kogo wybieram każdego dnia?

por. Iz 1, 10. 16-20