Zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne “zaczerpnij ze Źródła”. Tym razem będziemy modlić się o jedność, Bożą mądrość, a szczególnie o pokój na Ukrainie i całym świecie.

Pragniemy łączyć się duchowo z wszystkimi osobami dotkniętymi wojną, rządzą władzy i posiadania, które rodzą konflikty i wojny, i prosić o nawrócenie dla siejących grozę i podejmujących śmiercionośne decyzje.

Dzisiejsze Słowo ukazuje nam, że każdy z nas w swoim życiu podejmuje różne decyzje i nie zawsze wybieramy to, co daje nam życie. Czasem nawet trudno nam się zorientować, że nasze bogactwa, które gromadzimy, są dla nas zniewoleniem i prowadzą do ciemności ducha.

Jezus nieustannie wskazuje nam drogę do dokonywania życiodajnych wyborów. Pragnie, byśmy żyli wiecznie przepełnieni Jego Miłością w Bożym Królestwie. 

Wsłuchując się w Jego Słowo, będziemy prosić o Jego mądrość w podejmowaniu decyzji dla nas i całego świata.

Będziemy również zanosić intencje wszystkich osób uczestniczących w rekolekcjach i dziełach Fundacji, oraz tych, którzy dodatkowo proszą nas o modlitwę.

Możesz przyłączyć się do nas:

  • osobiście uczestnicząc w spotkaniu modlitewnym w Gdańsku, 
  • łącząc się z nami duchowo i podejmując modlitwę w swoim miejscu zamieszkania w tym samym czasie,
  • pisząc do nas swoją konkretną intencję pod postem na Fb dotyczącym tego spotkania TUTAJ
  • zapraszając znajomych i bliskich do wspólnej modlitwy.

Osobom pragnącym włączyć się duchowo do wspólnej modlitwy możemy wcześniej przesłać materiały do rozważań. Osoby zainteresowane tą formą prosimy o przesłanie formularza, który znajduje się poniżej.


W związku z obecną sytuacją pandemii koronawirusa, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych, szczególnie dotyczących zachowania bezpiecznych odległości i noszenia maseczki.

W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby nie mające objawów a także stwierdzonego zakażenia covid 19.


Informacje szczegółowe o spotkaniu:

  • Data spotkania:  24 lutego 2022 (o godz. 18.00 – Msza święta, ok. godz. 18.45 – modlitwa, zakończenie ok. godz. 20.00) 
  • Miejsce: parafia NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie – ul. Marynarki Polskiej 148

Formularz dla osób pragnących otrzymać materiały do modlitwy w łączności duchowej.

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).