Im dłużej posługujemy w różnych działaniach i środowiskach, tym bardziej odkrywamy, jak wiele jest nowych form ubóstwa dzisiejszych czasów. To, co było najtrudniejszym doświadczeniem jeszcze 20-30 lat temu, ustępuje miejsca kolejnym formom, które niosą aktualne wydarzenia i zmiany społeczne.

O tym samym pisze Papież Franciszek w swoim orędziu na VII Światowy Dzień Ubogich m.in. w słowach:

“Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze… Jesteśmy wezwani do wychodzenia naprzeciw każdemu ubogiemu i każdemu rodzajowi ubóstwa, otrząsając się z obojętności i sloganów, którymi osłaniamy iluzoryczny dobrobyt.”

Dlatego właśnie w ramach podejmowanych działań Fundacji staramy się odpowiadać na bardzo różne formy ubóstwa, które spotykamy każdego dnia.

BEZ-DOMNI

Prowadzone przez nas rekolekcje dla Osób Ubogich i Bezdomnych oraz projekt #Pomorze Ubogim pozwalają nam bliżej poznawać środowisko osób bezdomnych oraz organizacji, które im towarzyszą i wspierają każdego dnia.

W tym roku, w dniu Światowego Dnia Ubogich – 19 listopada, będziemy przeżywać wspólną Eucharystię z osobami w kryzysie bezdomności, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Gdańsku. Pragniemy z nimi modlić się w intencji wszystkich Osób Ubogich a także przeżyć z nimi wspólny czas przy przygotowanym poczęstunku. 

Osoby pragnące włączyć się w bezpośrednią pomoc Ubogim i Bezdomnym zachęcamy do kontaktu z organizacjami TUTAJ lub kołami CARITAS.

BEZ-NADZIEI    BEZ-WIARY

Prowadząc różnego rodzaju rekolekcje oraz formację roczną uzdrowienia wewnętrznego staramy się towarzyszyć osobom w procesie odzyskiwania nadziei i życia, poprzez odkrywanie źródeł naszych niemocy oraz czerpanie z wszechmocy Boga Ojca i Jego uzdrawiającej miłości. 

BEZ-RELACJI     BEZ-SZCZEROŚCI      BEZ-PRAWDY

Podczas prowadzonych przez nas rekolekcji, warsztatów, dni skupienia, a nade wszystko formacji rocznych “Rok Dobrych Zmian”, stwarzamy przestrzeń poznawania nowych osób, która owocuje nowymi relacjami opartymi na prawdzie, zaufaniu i wspólnych wartościach.

Nasze posługi często są ukierunkowane na poznawanie mechanizmów kierujących psychiką i zachowaniami człowieka oraz towarzyszymy duchowo w przeżywanym przez osoby procesie uzdrawiania relacji – z samym sobą, z drugim człowiekiem i Bogiem.

BEZ-TOŻSAMOŚCI    BEZ-AUTORYTETU

W naszej posłudze staramy się towarzyszyć osobom w każdym wieku, poczynając od młodych, wkraczających w dorosłość, borykających się bardzo z poczuciem braku tożsamości i zagubieniem wartości autorytetu, a także dorosłych, często nie nadążających za zmianami społecznymi, nie rozumiejących mentalności nowego pokolenia, i nie umiejących odpowiedzieć na ich potrzeby młodych.

Towarzysząc jednym i drugim, a także łącząc naszą posługę międzypokoleniowo, wspólnie uczymy się dostrzegać i szanować tę różnorodność, uczyć się jej, a docelowo czerpać z jej bogactwa, by pomagać zaspokajać najpilniejsze potrzeby zagubionego człowieka w każdym wieku.

BEZ-CZASU

Prowadzimy również rekolekcje i dni skupienia oraz warsztaty, podczas których uczymy się zatrzymywać, odpoczywać i zauważać. Widzimy, jak bardzo tempo życia i ilość bodźców, które nas otaczają, niszczą w nas radość i sposób przeżywania relacji. Aby żyć Radością Ewangelii potrzeba mieć CZAS a nie, by CZAS miał nas!

BEZ-PIENIĘDZY

Zgłasza się do nas dużo osób pragnących skorzystać z naszych posług i jednocześnie nie mających możliwości sfinansowania swojego udziału. Jak tylko mamy możliwości staramy się, by koszty nie stanowiły przeszkody, by każdy mógł czerpać pełnymi garściami i sercem z Radości Ewangelii.

BEZ-WSPARCIA 

Często trafiają do nas osoby doświadczające osamotnienia, wykluczenia oraz braku zrozumienia od osób im najbliższych lub będących autorytetami w ich życiu. Rozbite rodziny, kruchość struktur i osób w Kościele, sytuacja społeczna, ekonomiczna, polityczna, doświadczenie pandemii i wojny – niosą za sobą wiele konsekwencji, które wpływają na nasze funkcjonowanie.

Pragniemy poprzez naszą posługę i podejmowane działania, stwarzać przestrzeń DOMU OJCA, do którego zachęca nas Papież Franciszek w Evangelii Gaudium:

“Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca… jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem. (EG 47)”

I TY MOŻESZ POMÓC

Osoby pragnące wesprzeć nasze działania – zapraszamy do kontaktu TUTAJ.