Na czyje zaproszenie odpowiadam natychmiast? Kto jest bezwzględnie dla mnie tak ważny, że jestem w stanie zostawić wszystko?

A na którym miejscu jest Bóg? Czy odpowiadam na Jego zaproszenia?

Bóg przychodzi w różny sposób. Zaprasza do różnych rzeczy. Czy już odkryłem swoją drogę? Czy odpowiedziałem Mu?

por. Mk 1, 14-20