Urodziny Matki Boga.

Tajemnica tak wielka, że zupełnie wykracza poza ludzkie rozumienie.

Ten, który stworzył cały świat sprawia, że człowiek staje się naczyniem łaski Bożej do tego stopnia, że uczestniczy w przyjęciu przez Boga natury ludzkiej.

Maryja potrzebowała zaufać do końca tej tajemnicy! Jedynie Jej zawierzenie sprawiło, że Słowo Boże mogło dokonać to, co zamierzało.

Bóg Ją do tego przygotowywał ale pozostawił wolność – i wybrała.

Maryjo, ucz mnie takiego zawierzenia Bogu jak Ty.

por. Mt 1,1-16.18-23