Jego miłość jest wierna! Jego obietnica nigdy nie jest rzucona na wiatr!

Jedynie ja mogę je odrzucić. Mogę ich nie przyjąć. To mój wolny wybór. Tak jak każdego człowieka.

Jezu Chryste, nie pozwól mi nigdy odejść od Ciebie na zawsze. W mojej słabości i głupocie – pomóż mi zawsze wracać.

Wiem, że bez Ciebie, nie ma we mnie życia.

por. Rz 8,31b-39