Są takie sytuacje, w których nie da się pojąć zła i nienawiści innych. Grzech odbiera wszelką godność. Czasem przekracza ludzkie wyobrażenie, że można się posunąć aż tak daleko…

Wtedy pozostaje schronić się pod opiekę Wszechmocnego. Gdy nie potrafię obronić się i innych przed złem, mogę się uciec do tego, którego miłość zawsze zwycięża.

Choć nie zawsze tak, jak bym sobie to po ludzku wyobrażał.

Jezu, ucz mnie takiego zawierzenia, bym w każdej niemocy uciekał się do Ciebie.

por. Jr 20, 10-13