Tajemnica Maryi i Jej przemiany to “rozważanie Słowa”. Dlatego tak bardzo zaprasza nas do modlitwy różańcowej – byśmy, tak jak Ona, rozważali Słowo i pozwalali Mu się przemieniać.

Maryjo, naucz mnie jak Ty, zachowywać Słowo w moim sercu i rozważać Je.

Naucz mnie odkrywać, że tym Słowem jest sam Jezus wcielony, który pragnie Swoją miłością pociągnąć mnie ku Sobie, ku wiecznemu szczęściu.

Maryjo, naucz mnie odwagi zawierzenia, bym umiał, tak jak Ty, oddać swoje plany i zaufać Bogu, który chce dać zawsze więcej.

Maryjo Matko – prowadź mnie!

por. Łk 1,26-38