Posłuszeństwo – ważna rzecz. Jednak jeszcze ważniejsza wobec kogo i czego je stosujemy.

Być posłusznym Jezusowi i iść za Jego głosem – zawsze owocuje niezwykłymi cudami.

Jezu, dziękuję Ci za każde Twoje słowo wypowiedziane do mnie.

por. Łk 5, 1-11