Obecność Boga przemienia. Spotkanie z Nim sprawia, że stajemy się inni.

Czasem nawet ja tego nie będę widział, ale inni to zobaczą.

Boże, daj mi taką tęsknotę za Tobą, bym chciał przebywać w Twojej obecności.

por. Łk 9,28b-36