Jezus nam daje wszystko i pragnie, byśmy tym się dzielili dalej. On pragnie, byśmy doświadczali relacji i budowali je w oparciu o miłość.

Jezus wie, że spoiwem podtrzymującym relacje i rozwijającym je jest miłość. Wie też, że miłość się pomnaża, gdy jest przekazywana.

Dlatego pragnie, byśmy żyli w pełni!

On wie, że miłość jest wszystkim. Dlatego nas do niej zaprasza.

por. J 15, 9-17