Jak wielkie znaczenie ma to, jaki cel życia sobie stawiam. Od tego może zależeć jakość każdego mojego dnia.

Moje wartości, wybory, decyzje.

Jeśli żyję świadomością i tęsknotą za życiem wiecznym łatwiej będę się kierować dobrem i miłością – bo właśnie one kształtują postawę podążania w tym kierunku.

Jeśli jednak jestem skupiony jedynie na tym co tu i teraz – raczej będę się kierować swoimi potrzebami i mogę się zagubić w pułapce egocentryzmu i lęku o jutro.

Decyzja należy do mnie.

por. Flp 3, 17 – 4, 1