Niewiele, kruszynka… wydaje się jakby nic.

A jednak Bogu wystarczy to troszeczkę, by zbudować coś wielkiego.

To tajemnica Bożego Królestwa. Wszystko dzieje się Jego mocą. Ja nie muszę mieć wiele. Wystarczy, że powierzę to Jemu i On może wszystko pomnożyć.

Tylko czy nie chcę sobie sam ze wszystkim poradzić.

Lub boję się oddać Mu to niewiele co mam…

Jezu, ucz mnie odkrywać i podążać drogą Twojego Królestwa.

por. Mt 13, 31-35