Jezus dorastał w rodzinie. Tu uczył się i w niej odkrywał Swoje powołanie.

Przyszedł na świat jak każdy z nas, by ukazać nam wzór, drogę, którą możemy podążać, by żyć w pełni.

Jak wyglądają moje relacje w rodzinie?

Czy jest to miejsce mojego wzrostu, rozwoju?

Koniec roku to czas refleksji. Może zastanowię się co mogę zmienić, by przyszły rok jeszcze bardziej niż dotąd był czasem jednoczenia i miłości.

por. Łk 2, 36-40