Jak trudne to słowa, które dziś kieruje Jezus do faryzeuszów.

Czy ja również jestem do nich podobny. Czy i o mnie może dziś tak powiedzieć?

Jezu, daj mi odwagę stawania w prawdzie. Daj mi łaskę być przejrzystym i wiernym.

por. Mt 23, 27-32