Tak często wydaję osąd tylko na podstawię tego, co usłyszę.

Osąd o Bogu, o drugim człowieku.

Niestety często brak mi zapału i wytrwałości, by zrobić wysiłek, by poznać kogoś bliżej.

Tak samo jest z Bogiem.

Moje wyobrażenia są tak dalekie od Prawdy i często nie powstrzymuje mnie to, by wypowiadać moje osądy.

Ile czasu potrzeba, by zbliżyć się do prawdy o Bogu.

Czy daję sobie i Jemu szansę na to poznanie?

por. Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17