Jezus przychodzi na świat, aby wypełnić swoją misję. Nie rodzi się w blasku fleszy. W pokorze godzi się na cierpienie i krzyż. Robi to z miłości do człowieka.

Jezus uczy mnie, jak mam służyć tym, wśród których żyję. Jak mam wypełniać swoją misję, do której zostałem powołany.

Panie ucz mnie w pokorze wypełniać swoje obowiązki. Ucz z miłością podejmować nowe wyzwania do których mnie zapraszasz. Ucz kochać ludzi, do których mnie posyłasz.

Pragnę coraz bardziej stawać się podobny do Ciebie w pokornej służbie miłości.

por. Mk 10, 32-45