Moc Słowa Bożego…

Woda jest potrzebna do życia. Nawadnia ziemię, użyźnia, daje wzrost wszelkim roślinom… A czy ja potrzebuję Słowa Bożego…

Jak moje życie wygląda z Nim i bez Niego? Czy czerpię z tego Źródła, którym jest Ono? Czy próbuję sobie dać sam radę ze wszystkim…

A Bóg posyła Swoje Słowo, by użyźniało, dawało wzrost i życie. Czy pozwolę Mu, by Ono mnie kształtowało ku pełni?

por. Iz 55, 10-11