Przecież tak niewiele wiem o tym człowieku. Co przeżył. Co go ukształtowało. Dlaczego postępuje w taki trudny sposób…

I nie o to chodzi, by zgadzać się na krzywdę – bo trzeba mówić prawdę i stawiać granice.

Ale osąd zawsze niszczy najpierw moje serce i sposób myślenia.

por. Mt 7, 1-5