Maryjo, Matko, Oblubienico Ducha wypraszaj nam Jego łask. Ta obietnica i Jego obecność pośród nas i w nas!

Jak niepojęty jesteś Boże, że pragniesz być tak blisko Swojego stworzenia. Że pragniesz nieustannie nam towarzyszyć i prowadzić nas w tej drodze do zjednoczenia z Tobą!

Duchu Święty, wypełniaj mnie całego! Ucz! Przypominaj! Podtrzymuj! Prowadź!

por. J 14, 23-29