Pokochać siebie – nie każdy potrafi. Często słyszymy różne słowa, które zostawiają w nas kłamliwą rysę, która nas prowadzi w życiu.

Gdy jednak słucham Słowa Boga o mnie – otwieram się na prawdziwą Miłość i mogę się cieszyć tym, kim jestem w Jego oczach, i przyjmować Prawdę o sobie.

Dopiero, gdy potrafię kochać samego siebie, z całą historią zranień i słabości, potrafię prawdziwie kochać drugiego – nie osądzając lecz przyjmując go, takim, jakim jest.

Jezu, ucz mnie tej Miłości, wypełniaj nią moje serce.

por. Mt 22, 34-40