Narodziny człowieka zawsze są cudem! Jak niepojęta tajemnica powstawania i dojrzewania każdego organu, komórki, temperamentu małego człowieka.

W każdym istnieniu złożony jest dar. To dar miłości – by kochać i być kochanym.

Jednak niektórym osobom już od samego początku towarzyszą wyjątkowe znaki, które budzą zadziwienie, podziw a czasem i pytania.

“Kim ono będzie?” Jest tak wyjątkowe, tyle wnosi dobrych emocji i miłości.

Czy jednak rzeczywiście tylko niektórzy są wyjątkowi? A może to dotyczy każdego z nas?

To miłość potrafi dostrzec tę wyjątkowość i piękną tajemnicę każdej osoby.

por. Łk 1, 57-66