Ojciec! Tak ważna osoba dla dziecka.

Jak wiele zależy w życiu człowieka od tego, co otrzymał od swojego ojca. Miłość. Szacunek. Bezpieczeństwo. Rozwój. Pozytywne wzorce do naśladowania.

Jednak czasem tego mogło zabraknąć. Ale Bóg jest ponad to!

On JEST Ojcem każdego człowieka i ma moc wypełnić to, czego nam zabrakło Swoją miłością.

On pragnie nas przemieniać, byśmy byli zdolni dalej dzielić się miłością. Byśmy potrafili dawać dobro dalej.

Naucz mnie Boże przyjmować Twoją miłość i nią się dzielić z innymi!

por. Mt 7, 6. 12-14