Lęk o życie bliskiej osoby. Tak bardzo nam towarzyszy w momencie choroby lub zagrożenia.

Kogo proszę o wsparcie. Do kogo zwracam moje serce.

Bóg posługuje się lekarzami i medycyną. Oni są nam dani, byśmy prosili o pomoc w takich sytuacjach.

A Bóg wspiera ich posługę i czasem dodatkowo interweniuje nadzwyczajnie.

Jezu, dziś szczególnie wzywamy Twojej miłości i łaski! Przyjdź i wstrzymaj to chorobę, która niszczy nasze ciała i serca!

Niech Twój Duch wypełni nasze serca pokojem, byśmy całą naszą nadzieję pokładali w Tobie ufając, że jesteś blisko.

por. J 4, 43-54