Czy chciałbym być pełen łaski? Co to dla mnie oznacza?

Łaska i pełnia – to chyba pragnienie każdego człowieka.

Maryja jest Tą, która ukazuje nam drogę – jak sprawić, by to stało się moim udziałem.

Anioł wypowiada ważne słowa – Pan z Tobą. To jest tajemnica życia Maryi i Jej obdarowania.

Gdy żyję z Bogiem i w Nim, to doświadczam i pełni i obdarowania. Dlaczego zatem tak często nie potrafię tego przyjąć?

por. Łk 1,26-38