Kobieta i Jezus. Relacja i powołanie. Jak odnaleźć swoją drogę i posłanie, którym obdarza każdą kobietę Bóg?

Nie można odkryć tego posłania bez bliskiej relacji z Bogiem, bez odkrywania tego kim dla Niego się jest. Bóg stworzył człowieka na Swój obraz. Stworzył kobietę i mężczyznę. Sam będąc relacją Osób, powołuje nas do bycia w relacji i odkrywania różnorodności płci.

Dopiero dopełniając siebie wzajemnie zbliżamy się do tajemnicy Bóstwa. Gdy jednak zaprzeczamy tej wyjątkowej roli każdego z nas oddalamy się od prawdy i jedności.

Pragnąc budować Kościół potrzeba przyjąć prawdę i potrzebę każdego człowieka.

por. J 20,1.11-18